ТМККК

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№2 көпбейінді қалалық аурухана» ШЖҚ МКК тегін медициналық көмектің кепіл берілген көлемінің (ТМККК) аяcында медицинfлық қызметтердің келесі түрлерін көрсетеді:

- «Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі аясында халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету» 052 бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ДСжӘДМ Медициналық қызметтерге төлеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментімен жасалған шарттың негізінде 2016 жылға келесі көлемдер орналастырылған:

 • Мамандандырылған стационарлық көмек көрсету – 14 420жағдай;
 • Стационар алмастырушы медициналық көмек көрсету (күндізгі стационар) – 4 216 жағдай;
 • Жоғары мамандандырылған стационарлық медициналық көмек көрсету – 1 402 жағдай, оның ішінде қызметтердің түрлері бойынша:
 1. Резистентті артериалдық гипертензия кезіндегі бүйрек  денервациясы
 2. Тимоманы бейнеторакоскопиялық жою
 3. 5-фторурацилды экспозициялау және дренажды импланттаумен трабекулэктомия
 4. Капсульдық қапшықтың пластикасымен ИОЛ трансклеральдық бекітумен сублюксирленген көзбұршақты факоэмульсификациясы
 5. ИМПЛАНТАТ КӨМЕГІМЕН ШЕЛДІ БЕКІТУ
 6. АРТҚЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ АРҚЫЛЫ МЕХАНИКАЛЫҚ ВИТРОЭКТОМИЯНЫҢ ӨЗГЕ ТҮРЛЕРІ
 7. БАСҚА ИМПЛАНТАТТЫ СИНХРОНДЫ ЕНГІЗУМЕН КӨЗ АЛМАСЫНЫҢ ЭНЕУКЛЕАЦИЯСЫ
 8. Лапароскопилық адреналэктомия
 9. ТӨСТІ АУЫСТЫРУМЕН СТАПЕДЭКТОМИЯ
 10. ТӨСТІ АУЫСТЫРУМЕН СТАПЕДЭКТОМИЯНЫ ТЕКСЕРУ
 11. ЖҰТҚЫНШАҚҚА ЖАСАЛАТЫН ПЛАСТИКАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
 12. Көмейге жасалатын эндоскопиялық микроларингохирургия
 13. Кеңірдекке жасалатын қалпына келтіруші (реконструктивті-пластикалық) операциялар
 14. ӨКПЕНІҢ ТОРАКОСКОПИЯЛЫҚ ЛОБЭКТОМИЯСЫ
 15. ТОРАКОПЛАСТИКА
 16. Экстраплевральдық пневмолиз мен миниторакотомдық қол жетімділігі бар өкпе булласын бейнеторакоскопиялық тігу
 17. Бронхқа жасалатын қалпына келтіру (реконструктивті-пластикалық) операциялар
 18. МИТРАЛЬДЫ КЛАПАНДЫ АУЫСТЫРУСЫЗ АШЫҚ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКАСЫ
 19. ТІНДІК ТРАНСПЛАНТАНТПЕН АОРТАЛЫҚ КЛАПАНДЫ АШЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ АУЫСТЫРУ
 20. ТІНДІК ТРАНСПЛАНТАНТТЫҢ КӨМЕГІМЕН МИТРАЛЬДЫҚ КЛАПАНДЫ АШЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ АУЫСТЫРУ
 21. АННУЛОПЛАСТИКА
 22. ПРОТЕЗДІҢ КӨМЕГІМЕН АСҚАЗАН АРАСЫНДАҒЫ ҚАЛҚАНЫҢ КЕМІСТІГІН ЖОЮ
 23. ТІНДІК ТРАНСПЛАНТАНТТЫҢ КӨМЕГІМЕН ЖҮРЕК АЛДЫ ҚАЛҚАНЫҢ КЕМІСТІГІН ЖОЮ
 24. ИНТРАОПЕРАЦИЯЛЫҚ РАДИОЖИІЛІК АБЛАЦИЯНЫ ҚОЛДАНУМЕН ЖҮРЕК КЛАПАНДАРЫН ПРОТЕЗДЕУ
 25. ИНТРАОПЕРАЦИЯЛЫҚ РАДИОЖИІЛІК АБЛАЦИЯНЫ ҚОЛДАНУМЕН АОРТОКОРОНАРЛЫҚ ШУНТТЕУ
 26. ЕКІ КОРОНАРЛЫҚ АРТЕРИЯЛАРДЫ АОРТОКОРОНАРЛЫҚ ШУНТТЕУ
 27. ҮШ КОРОНАРЛЫҚ АРТЕРИЯЛАРДЫ АОРТОКОРОНАРЛЫҚ ШУНТТЕУ
 28. ТӨРТ НЕ ОДАН КӨП АРТЕРИЯЛАРДЫ АОРТОКОРОНАРЛЫҚ ШУНТТЕУ
 29. БІР ҚАБАТТЫ ІШКІ МАММАРЛЫ-КОРОНАРЛЫҚ ШУНТТЕУ
 30. Қос қабатты маммарлы-коронарлық шунттеу
 31. ПУЛЬСАЦИЯЛЫҚ  БАЛЛОНДЫ ИМПЛАНТАТТАУ
 32. ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОЫНТАЛАНДЫРУШЫНЫ ЕНГІЗУ, БАСТАПҚЫ НЕМЕСЕ ОНЫ АУЫСТЫРУ, ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРІН НАҚТЫЛАУСЫЗ
 33. ЭНДАРТЕРИОЭКТОМИЯ (ҰЙҚЫ АРТЕРИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАМЫРЛАРЫ, МОЙЫНДЫРЫҚ ВЕНА)
 34. ЖАМАУ ТҮРІНДЕ ТІНДІК ИМПЛАНТАТ КӨМЕГІМЕН ҚАН ТАМЫРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
 35. ЖАМАУ ТҮРІНДЕ СИНТЕТИКАЛЫҚ ИМПЛАНТАТ КӨМЕГІМЕН ҚАН ТАМЫРЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
 36. Экстракорпоральдық мембранды оксигенация
 37. Қолқа ішіне басқа трансплантатты эндоваскулярлық имплантаттау
 38. Қолқаны коарктациялау кезіндегі транслюминалдық баллондық ангиопластикасы
 39. Бас және мойын тамырларын  эндоваскулярлы стенттеу
 40. ЖАБЫҚ ЕМЕС БҰРАЛЫМДАРДЫ ПАЙДАЛАНУМЕН БАС НЕМЕСЕ МОЙЫН ТАМЫРЛАРЫНЫҢ ЭНДОВАСКУЛЯРЛЫҚ ЭМБОЛИЗАЦИЯСЫ НЕМЕСЕ ОККЛЮЗИЯСЫ
 41. БҮЙРЕК, МЫҚЫН, САН АРТЕРИЯЛАРЫН СТЕНТТЕУ
 42. ЖАМБАС ОРГАНДАРЫ, ЖАТЫР АРТЕРИЯЛАРЫ ТАМЫРЛАРЫН ЭНДОВАСКУЛЯРЛЫ ЭМБОЛИЗАЦИЯЛАУ
 43. БАУЫРДА ӨСКІНДЕР ПАЙДА БОЛҒАН КЕЗДЕ КЕҢЕЙТІЛГЕН АРАЛАС  ГЕМИГЕПАТЭКТОМИЯ
 44. Бауыр-ұйқы безі ампуласына тілу (жалпы өт жолын реимлантаттаумен)
 45. СТЕНТТІ (ТҮТІКТІ) ӨТ ЖОЛЫНА ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ ЕНГІЗУ
 46. КАТЕТЕР КӨМЕГІМЕН ҰЙҚЫ БЕЗІ САРЫСУЛЫ ІСІГІНІҢ ДРЕНАЖЫ
 47. ҰЙҚЫ БЕЗІ САРЫСУЛЫ ІСІГІНІҢ МАРСУПИАЛИЗАЦИЯСЫ
 48. ҰЙҚЫ БЕЗІ САРЫСУЛЫ ІСІГІНІҢ ІШКІ ДРЕНАЖЫ
 49. РЕТРОПЕРИТОНЕАЛДЫҚ ДИССЕКЦИЯ (БҮЙРЕК ҚАБЫРҒАСЫНЫҢ ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ РЕЗЕКЦИЯСЫ)
 50. ФРАГМЕНТАЦИЯЛАУМЕН ТЕРІШІЛІК НЕФРОСТОМИЯ
 51. ТОЛЫҚ НЕФРЭКТОМИЯ (ЭНДОБЕЙНЕХИРУРГИЯЛЫҚ, РЕТРОПЕРИТОНЕАЛДЫҚ)
 52. НЕФРОПЕКСИЯ (ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬДЫҚ)
 53. Гидронефрозды ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬДЫҚ ТҮЗЕТУ
 54. Тостағанша – несептамыр сегментінің лапароскопиялық пластикасы
 55. БЛОХИН БОЙЫНША ҚОСЫМША АНТИРЕФЛЮКСТІ МЕХАНИЗМІ БАР ПОЛИТАНО-ЛЕТБЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН ӘДІСІ БОЙЫНША УРЕТЕРОЦИСТОНЕОСТОМИЯ
 56. Көпіршіген қынап жыланкөзінің пластикасы
 57. НЕСЕП ЖОЛЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ (БУККАЛДЫҚ КЕСІНДІМЕН ПЛАСТИКА)
 58. РАДИКАЛДЫҚ ІШАСТАР ПРОСТАТЭКТОМИЯСЫ
 59. ҚУЫҚАЛДЫ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРСІЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСЫНЫҢ БИПОЛЯРЛЫҚ ТРАНСНЕСЕП ЖОЛДЫҚ РЕЗЕКЦИЯСЫ
 60. ИНФРАВЕЗИКАЛДЫҚ ОБСТРУКЦИЯ КЕЗІНДЕГІ ХИРУРГИЯЛЫҚ АРАЛАСУЛАР
 61. ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ВАГИНАЛДЫҚ ГИСТЕРЭКТОМИЯ
 62. ШЕКТЕУШІ ИНТРАМЕДУЛЛЯРЛЫ ИМПЛАНТАНТПЕН ІШКІ ФИКСАЦИЯМЕН ИЫҚ ЖӘНЕ БІЛЕК СҮЙЕКТЕРІ СЫНЫҚТАРЫНЫҢ ЖАБЫҚ РЕПОЗИЦИЯСЫ
 63. ШЕКТЕУШІ ИНТРАМЕДУЛЛЯРЛЫ ИМПЛАНТАНТПЕН СӘУЛЕ ТӘРІЗДІ ШЫНТАҚ СҮЙЕКТЕРІНІҢ СЫНЫҚТАРЫН ІШКІ ФИКСАЦИЯ (БЕКІТУ) АРҚЫЛЫ ЖАБДЫҚ РЕПОЗИЦИЯЛАУ
 64. Шектеуші экстрамедуллярлық имплантпен сәуле тәрізді және шынтақ сүйектерінің сынықтарын ішкі фиксация (бекіту) арқылы жабық репозициялау
 65. Шектеуші экстрамедуллярлық имплантпен жамбас сүйектерінің сынықтарын ішкі фиксация (бекіту) арқылы жабық репозициялау
 66. Блоктаушы экстрамедуллярлық имплантпен ішкі тіреумен үлкен жіліншік және кіші жіліншік сүйектің сүйек сынықтарын жабық репозициялау
 67. Шектеуші интрамедуллярлы имплантантпен ішкі фиксациямен басқа анықталған сүйек сынықтарының ашық репозициясы
 68. ЖАМБАС БУЫНЫН ТОЛЫҚ АУЫСТЫРУ
 69. ЖАМБАС БУЫНЫН БӨЛШЕКТЕП АУЫСТЫРУ
 70. Бауырдың ішкіартериалдықхимиоэмболизациясы (ТАСЕ)
 71. Тізе буынының сіңірлерін артроскопиялық қалпына келтіру
 72. Тізе буынының қапшықтық-байланыстыру құрылыстарының артроскапиялық пластикасы
 73. БИОБЕЛСЕНДІ БҰРАЛЫМДАРДЫ ПАЙДАЛАНУМЕН БАС НЕМЕСЕ МОЙЫН ТАМЫРЛАРЫНЫҢ ЭНДОВАСКУЛЯРЛЫҚ ЭМБОЛИЗАЦИЯСЫ НЕМЕСЕ ОККЛЮЗИЯСЫ
 74. ЭЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКА
 75. Радикалдық панкреатэктомия
 76. РАДИКАЛДЫҚ ЖҮЙКЕҚОРҒАУШЫ ПРОСТАТЭКТОМИЯ
 77. Тізе буынының қапшықтық-байланыстырушы құрылымдарының артроскопиялық  пластикасы
 78. БАС НЕМЕСЕ МОЙЫН ТАМЫРЛАРЫНЫҢ ЭНДОВАСКУЛЯРЛЫҚ (ТОЛЫҚТАЙ) ЭМБОЛИЗАЦИЯСЫ НЕМЕСЕ ОККЛЮЗИЯСЫ
 79. АСҚАЗАНДАҒЫ ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ РЕСТРИКТИВТІ ПРОЦЕДУРА
 80. РАДИКАЛДЫҚ СУБТОТАЛЬДЫҚ ПАНКРЕАТЭКТОМИЯ
 81. ЖАБЫҚ БҰРАЛЫМДАРДЫ ПАЙДАЛАНУМЕН БАС НЕМЕСЕ МОЙЫН ТАМЫРЛАРЫНЫҢ ЭНДОВАСКУЛЯРЛЫҚ ЭМБОЛИЗАЦИЯСЫ НЕМЕСЕ ОККЛЮЗИЯСЫ 

-        Астана қаласының Денсаулық сақтау басқармасымен жасалған Шарттың негізінде 2016 жылға қымбат зерттеулердің көлемдері орналастырылған:

 • Компьютерлік томография – 889 зерттеу;
 • Магнитті-резонанстық томография – 345 зерттеу

Зерттеулер бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдарының жолдамалары бойынша жүргізіледі.  

Пайдалы сілтемелер


01.png02.png03.png04.png05.gif06.png
01.png011.png02.png03.png04.png05.png

Copyright © 2017 - №2 Көпбейінді қалалық аурухана, Нұр-Сұлтан қ.
барлық құқықтар қорғалған

Development and maintenance of this site - web studio "Siteland"